Jezik | Language: HRV ENG
NATJEČAJI ZA STUDENTE
Objavljeno: 18. 9. 2020. u 10:48
Toni Kliškić

Applications for the Azrieli Foundation’s International Postdoctoral Fellowship for Research at Bar-Ilan University are now open for the 2021-2022 academic year. Scholarships are available in STEM, Humanities and Social Sciences. Online applications for 2021 may be accessed through the Azrieli Foundation’s website
 
The value of the Fellowship is approximately €47,000 (+ ILS 188,000) per year, including funds reserved for research and travel. Candidates are required to have an academic supervisor at the university. Students who need support finding an academic sponsor/host at BIU should contact my colleague Prof. Rachel Dekel (copied).
 
More information about the fellowship can be found here.

Objavljeno: 20. 9. 2017. u 08:15
Uređeno: 21. 9. 2017. u 11:18
Ana Kuharić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika i suradnika u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja i na radna mjesta

1. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog  profesora u znanstvenom području društvenih znanosti,  znanstveno polje politologija, znanstvena grana politička teorija/povijest političkih ideja  na Odsjeku za političku i socijalnu teoriju- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

2. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti,  znanstveno polje politologija, znanstvena grana javne politike/javno upravljanje na Odsjeku za javne politike, manadžment i razvoj - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

3. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti,  znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika na Odsjeku za komparativnu politiku -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

4. u nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

5. u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana masovni mediji na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju- 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

 

Svi pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13)

Uz ispunjavanje općih uvjeta natječaja za radno mjesto ad. 5. prednost će se dati pristupnicima koji imaju: specijalizaciju u području novinarstva i medijske produkcije; najmanje dvije godine iskustva na novinarskim poslovima u medijima; upisan doktorski studij iz društvenih znanosti, grana informacijske i komunikacijske znanosti; iskustvo u nastavi na visokoškolskoj ustanovi; objavljena najmanje dva znanstvena rada iz navedenih područja; izlaganja na međunarodnim znanstvenim konferencijama; dobro poznaju kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja; sudjelovanje na međunarodnim istraživačkim projektima.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje prilažu i presliku odluke o izboru u zvanje, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, popis objavljenih radova i radove s izjavom o izvornosti radova (prema predlošku, potražiti na www.unizg.fpzg.hr  uz tekst natječaja).

 

Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis znanstvene i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i na CD-u.

IZJAVA O IZVORNOSTI RADOVA.docx

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 20. rujna 2017.

Popis obavijesti
Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu
Objavljeno: 20. 10. 2020. u 14:25
Toni Kliškić

Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 15. listopada 2020. godine u suradničko zvanje - asistenta, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i komunikacijske zananosti, za rad na istraživačkom projektu "ISTRAŽIVAČKI NOVINARSKI LABORATORIJ: Vjerodostojnost medija kroz kulturu eksperimenata i inovacije u redakcijama" (HRZZ_IP_2019_Jourlab) pod mentorstvom prof.dr.sc. Tene Perišin, izabralo Dejana Oblaka.

Objavljeno: 12. 10. 2020. u 09:48
Toni Kliškić

Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 18. lipnja 2020. godine u suradničko zvanje - asistenta, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, znanstvenoj grani: međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnosne studije; na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  dr.sc. Josipa Lučeva.

Objavljeno: 12. 10. 2020. u 09:47
Toni Kliškić

Rezultatima Natječaja za izbor za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto/položaj I. vrste - voditelj referade (koeficijent složenosti poslova prema Uredbi: 1,406), interni naziv: Voditelj Studentske referade na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu možete pristupiti na poveznici.