Jezik | Language: HRV ENG
Doktorski studiji

Politička znanost sve više dobiva na važnosti, u koncepcijski i strukturno složenom i neizvjesnom procesu demokratske tranzicije i razvoja hrvatskog društva i države. A u sklopu procesa pridruživanja Europskoj uniji i svestrane harmonizacije s njezinim standardima i normama. Politička znanost, kao višegranska znanost, izučava tako važna pitanja kao što su Bolonjski proces, javna politika EU, nacionalna sigurnost zemalja članica EU i europski sigurnosni poredak; sudjeluje svojim znanjima u reformi javne uprave; izučava preobrazbu političkog sustava Republike Hrvatske u uvjetima pridruživanja EU. Ta i druga znanja, koja se izučavaju i produbljuju na doktorskoj razini, od strateške su važnosti za društvo i državu.


Objavljeno: 29. 3. 2017. u 11:02
Uređeno: 29. 3. 2017. u 11:02
Ana Kuharić

Fakultet političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za korištenje sredstava iz Fonda za usavršavanje doktorskih studenata

Natječaj obuhvaća sufinanciranje sudjelovanja doktoranada Fakulteta  na znanstvenim konferencijama, uz uvjet prihvaćenog referata i suglasnost mentora; znanstvenim tečajevima, radionicama i drugim oblicima usavršavanja s međunarodnim referencama u svrhu podizanja osposobljenosti doktoranada za znanstveni rad, uz uvjet predočenja programa usavršavanja i suglasnost mentora; te provođenja manjih terenskih istraživanja za potrebe doktorskog rada, uz uvjet predočenja plana terenskog istraživanja i suglasnost mentora.

Rok za prijavu na ovaj ciklus natječaja je 28. travnja 2017. Ovim natječajem sukladno iznosima iz članka 4. Odluke o uspostavi fonda za potporu usavršavaja doktorskih studenata (KLASA: 003-08/17-06/01, URBROJ: 251-73/02-17-10) financirat će se dio troškova sudjelovanja doktoranada na gore navedenim usavršavanjima i to: troškovi putovanja ili troškovi smještaja ili troškovi kotizacije. Iznimno se može odobriti financiranje kombiniranih troškova (primjerice, troškovi putovanja i kotizacije i sl.).  Na natječaj se mogu prijaviti aktivni doktorandi Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu s prijavljenom temom doktorskog rada (a koji nisu zaposlenici izabrani u suradničko zvanje na Sveučilištu u Zagrebu ili drugom hrvatskom sveučilištu), a prijava na Natječaj treba sadržavati:

  1. zahtjevnicu sa obrazloženjem zahtjeva za potporu i detaljnim opisom studijskog putovanja koju uz doktoranda supotpisuje mentor nakon provjere utemeljenosti zahtjeva;
  2. pozivno pismo organizatora skupa ili drugi dokaz o održavanju skupa uz potvrdu da organizator ne financira dio ili cjelokupne troškove predlagatelja prijave;
  3. detaljan prikaz troškova putovanja;
  4. detaljan prikaz financijskih sredstava zatraženih od Fakulteta političkih znanosti kojem treba priložiti relevantnu dokumentaciju (npr. ponudu za smještaj u hotelu, ponudu za avionsku kartu, dokaz o visini kotizacije ili sl.);
  5. kontakt podatke (e-mail, broj telefona i adresu).

 

 

 

Doktorand je dužan u roku od osam (8) dana po povratku sa usavršavanja Upravi i Računovodstvu Fakulteta dostaviti pismeno izvješće sa skupa, kao i svu ostalu potrebnu dokumentaciju (primjerice, originalni hotelski račun, originalni račun za avionsku kartu, originalnu potvrdu o plaćenoj kotizaciji i sl.). Ukoliko doktorand ne dostavi potrebnu originalnu dokumentaciju, dužan je sav odobreni iznos vratiti Fakultetu.

Prijave s popratnom dokumentacijom podnose se do 28.4.2017. u Urudžbeni ured (dekanat) od 10 do 13 sati. Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni 5.5.2017.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tekst natječaja možete preuzeti na poveznici

Popis obavijesti
Obavijesti o obranama doktorskih radova