Jezik | Language: HRV ENG
Obavijesti
Objavljeno: 24. 7. 2018. u 15:11
Ana Kuharić

Odluka o uvjetima upisa u više godine studija dostupna je na poveznici

Objavljeno: 24. 7. 2018. u 15:03
Uređeno: 25. 7. 2018. u 08:53
Ana Kuharić

1. INFORMACIJE O ODABIRU PREDMETA I UPISU REDOVITIH STUDENATA U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA pogledajte u nastavku obavijesti:

Diplomski studij

Diplomski studiji su također s područja politologije i novinarstva nakon čega se stječe titula magistra struke. Trajanje diplomskog studija politologije je 1 godina, dok diplomski studij novinarstva traje 2 akademske godine. Diplomski studij na engleskom jeziku Master of European Studies traje 1 godinu.

 

Odluka o rokovima obrana diplomskih radova na diplomskom studiju POLITOLOGIJE u akad. god. 2017./2018.

Odluka o rokovima obrana diplomskih radova na diplomskom studiju NOVINARSTVA u akad. god. 2017./2018.

 

Studenti su dužni u rokovima predviđenim Odlukom o obranama diplomskih radova u studentsku referadu donijeti slijedeće dokumente:

 

  1. diplomski rad s izjavom unutar rada
  2. dva CD-a u košuljici na kojima piše ime i prezime i naziv rada (može skraćeno),
  • oba CD-a moraju sadržavati 4 dokumenta: rad u word-u, rad u pdf-u, sažetak i ključne riječi na hrv. jeziku (dokument u word-u), sažetak i ključne riječi na engl. jeziku (dokument u word-u)
  1. X-ica
  2. Potvrda iz knjižnice o vraćenim knjigama (štambilj na zadnjoj strani indeksa, bez obzira na to jesu li ikad posuđivane knjige ili ne)
  3. Indeks (ocjene u elektroničkom indeksu moraju odgovarati fizičkom indeksu)
  4. Izjava o pohrani diplomskog rada (koji možete popuniti u referadi ili ga preuzeti na poveznici)
  5. D2 obrazac (može se predati u studentsku referadu najkasnije do datuma koji je naveden u Odlukama o obrani diplomskih radova)