Jezik | Language: HRV ENG
Vanjska politika SAD-a
Šifra: 55566
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Đana Luša
Izvođači: Đana Luša - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s akterima, procesima i institucijama koji sudjeluju u kreiranju vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država. Analiziraju se međunarodni izvori američke vanjske politike, modeli međunarodnih odnosa i vanjske politike, te složeni birokratski procesi i njihova isprepletenost. Razmatra se uloga predsjednika i Kongresa u kreiranju vanjske politike, aktivnosti birokracije, ispituje utjecaj koju su pojedinci, mediji, domaća javnost, vojska i obavještajne službe imali u donošenju vanjskopolitičkih odluka. Uz spomenuto kolegij za cilj ima identificirati teme, procese i obrasce američke vanjske politike od kraja 19. do početka 21. stoljeća; analizirati procese, dinamiku i izbore u donošenju vanjskopolitičkih odluka u SAD-u, koristiti studije slučaja kako bi se apliciralo kritičke, konceptualne i teorijske alate kod procjene procesa u američkoj vanjskoj politici, te osposobiti studente za kritičko razmišljanje i analitički pristup problematici. Od studenata se očekuje da razvijaju sposobnost kritičkog mišljenja te vrijednosne i normativne procjene političkih institucija, procesa i sadržaja američke vanjske politike. Postavljaju se pitanja zašto su kreatori američke vanjske politike odabrali određeni smjer djelovanja? Kakvi su bili učinci takvih politika na SAD i međunarodni sustav? Kako su se oblikovale američke vanjskopolitičke doktrine? Kako se mijenjala američka vanjska politika od 19. do 21. stoljeća?
Kombiniranjem praktične i teorijske nastave na kolegiju studentima se omogućuje praćenje američke vanjske politike iz perspektive metoda, tehnika i sredstava. Na seminarskoj nastavi studenti primjenjuju usvojeno teorijsko znanje simulirajući bilateralne i multilateralne pregovore vezane uz kreiranje i implementaciju američke vanjske politike (primjerice sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost ili sastanak Vijeća sigurnosti UN-a), te prezentirajući i argumentirajući američke vanjskopolitičke odluke u suvremenim međunarodnim okolnostima. U okviru kolegija studenti rade na istraživačkom projektu kojem je cilj prezentirati mandate 18 američkih predsjednika kroz kritičku analizu tri komponente: predizborna kampanja i izbori; govori o stanju nacije i inauguracijski govori, te vanjskopolitička strategija prema ključnim svjetskim regijama ( Bliski Istok, Azija i Pacifik, Europa, Latinska Amerika). Time se omogućuje samostalno razumijevanje svih razina, procesa i aktera koji sudjeluju u donošenju vanjskopolitičkih odluka.
Poželjno je da student odsluša jedan od sljedećih kolegija: Osnove suvremene diplomacije, Svjetska politička povijest, Uvod u studij međunarodne politike, Politička geografija i geopolitika, Osnove nacionalne sigurnosti.
Literatura:
 1. Stephen Graubrad; Predsjednici. Povijest vladanja američkih predsjednika modernog doba; Tim Press (250), str. 2010
 2. Robert D. Šulcinger; Američka diplomatija od 1900.godine; Udruženje za studije SAD u Srbiji (250), str. 2011
6. semestar
Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

8. semestar
Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 1. 4. 2020. u 19:00
Uređeno: 3. 4. 2020. u 00:05
Đana Luša

Drage kolegice, dragi kolege

S obzirom na promijenjene okolnosti i modalitet izvođenja nastave, odlučila sam se za sljedeće izmjene u silabusu (vezane uz ocjenjivanje i bodovanje)

 1. Studenti koji su se prijavili za seminarske aktivnosti
 • Aktivnost 1: sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost ( COVID 19), održano za vrijeme redovne nastave, bodovi:  0,5
 • Aktivnost 2: debata Demokratske stranke, održano za vrijeme online nastave, 25. i 26. ožujka, 1. i 2. travnja, bodovi: 4
 • Aktivnost 3: debata Demokratske i Republikanske stranke (COVID 19), održat će se samo jedna debata  8. i 9. travnja, bodovi: 2
 • Aktivnost 4:  Cyber rat s NR Kinom, održat će se 13. i 14. svibnja te 20. i 21. svibnjabodovi: 3,5

Između 9. travnja i 6.svibnja održavat će se online predavanja, koristite vrijeme da se spremate za kolokvij i pišete eseje! Prije kolokvija održat ćemo i probni kolokvij!

SEMINARSKE AKTIVNOSTI UKUPNO 10 bodova

 • Pisani ispit: 5 bodova
 • 2 kolokvija po 2,5 boda ili ispit 5 bodova
 • Prvi kolokvij održava se 6.5. (upute naknadno, literatura i prezentacije dostupne na Intranetu. Predavanja se održavaju online), kolokvij će biti organiziran preko GoToMeetinga
 • Drugi kolokvij održava se 3.6. (upute naknadno, literatura i prezentacije dostupne na Intranetu. Predavanja se održavaju online), kolokvij će biti organiziran preko GoToMeetinga

ISPIT UKUPNO  5 bodova

 1. Studentima koji se nisu prijavili za seminarske aktivnosti način bodovanja ostaje isti!

Ocjene:

7-8 = 2

9-10=3

11-12=4

13-15=5

Popis obavijesti