Jezik | Language: HRV ENG
Sociologija hrvatskog društva
Šifra: 55539
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Lalić
doc. dr. sc. Davorka Vidović
Izvođači: Dražen Lalić - Seminar
Davorka Vidović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Polazeći od ocjene Vjerana Katunarića prema kojoj osnovni pojmovi o društvu moraju biti ilustrirani na primjerima iz vlastitoga društva, a tek onda na primjerima iz drugih društava, u predmetu se nastoje unaprijediti znanja i informacije studenata o društvu u kojemu žive. Kao specifična disciplina u znanosti o društvu, sociologija hrvatskog društva je usmjerena na sustavno upoznavanje s ključnim društvenim procesima (modernizacija, globalizacija, tranzicija i transfomacija, društvena kriza) koji utječu na dinamiku toga društva, kao i na ispitivanje njegove strukture, sustava vrijednosti, ključnih aktera te drugih značajki. Osnovni je cilj predmeta da se studenti pobliže upoznaju sa sociološkom analizom temeljnih aspekata i obilježja te dinamike hrvatskog društva od stjecanja nacionalne samostalnosti do danas. Uz to, predmet je usmjeren stjecanju i povećanju sposobnosti studenata da kritički analiziraju to društvo. Studenti trebaju steći uvid kako u vrijedne teorijske doprinose objašnjavanju i razumijevanju hrvatskoga društva i njegova razvoja, tako i u rezultate vrijednih istraživanja toga društva te različitih oblika i aspekata njegova funkcioniranja. Posebna se pažnja usmjeruje na analizu kontinuiteta i diskontiuiteta između suvremenoga hrvatskog društva i društva za vrijeme socijalističke Jugoslavije. U predmetu se problematizira suvremeno hrvatsko društvo kao po mnogo čemu složeno i ambivalentno, te krizno i izloženo temeljitim promjenama.
Literatura:
  1. Tomašić, Dinko; Društveni razvitak Hrvata. Rasprave i eseji; Jesenski i Turk, Zagreb (1997), str. 128
  2. Županov, Josip; Poslije potopa (poglavlja 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tj. 5-43 stranica, te 107 -184 stranica).; Globus, Zagreb (1995)
  3. Županov, Josip; Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma. Odabrane rasprave i eseji (1995 2001)(poglavlja I., II/1. i IV/1 te Zaključno promišljanje, tj. stranice 11-99, 101-134, 191-209, te 291-298); Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb (2002)
  4. Lalić, Dražen; Pet kriznih godina (Uvod: koncept i analize krize, 15-26 i Zaključak: Promjene za beskriznu Hrvatsku, 304-313); Antibarbarus, Zagreb (2014)
2. semestar
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar
Temeljni opći NOV 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 21. 5. 2020. u 14:45
Davorka Vidović
Nastavni sadržaj 21.5.2020. -...

Dragi studenti,

 

Tema susreta je  Društveni položaj žena u Hrvatskoj  i u mapi Nastavni sadržaji --> Susret 21.5.2020. naći ćete poglavlja iz knjige sociologinje Inge Tomić-Koludrović "Pomak prema modernosti: žene u Hrvatskoj u razdoblju 'zrele' tranzicije " (2015.) u izdanju Jesenski i Turk, Zagreb. Inga Tomić-Koludrović je jedna od značajnijih istraživača/ica među hrvatskim sociolozima, a između ostalog bavi se temama modernizacije (hrvatskog društva), kulturnim teorijama, mladima, položajem žena u suvremenom društvu i drugo. Radi na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, a predaje i na drugim sveučilištima. Za ovu je knjigu dobila Državnu nagradu za znanost u području društvenih znanosti u 2015. godini, što dodatno govori o važnosti ove studije o društvenom položaju žena u Hrvatskoj. 

U pdf dokumentu koji će te naći u mapi, nalaze se sva poglavlja knjige koja čine obveznu literaturu za ovaj predmet. Dakle, umjesto potrage za knjigom, možete koristiti ovaj dokument.

Knjiga kombinira bogate teorijske uvide s podacima iz istraživanja provedenih 1999. i 2005. te kroz primjenu teorija modernizacije (Beck, Giddens, Inglehardt…) daje analizu društvenog položaja žena u suvremenoj Hrvatskoj i nudi uvide o pitanjima koliko je hrvatsko društvo tradicionalno ili moderno te stoje li teze o retradicionalizaciji društva s otvaranjem tranzicije. Posebno je zanimljiva i značajna tipologija žena, koju ona razvija primjenom klaster analize, a koja identificira razlikovati četiri tipa žena u Hrvatskoj, s obzirom na kontinuum tradicionalno-moderno.

Funkcija ovog teksta je dvojaka: kao prvo, tekst treba poslužiti kao teorijski okvir za razumijevanje istraživačkih projekata, koja se o raznim temama vezanim uz društveni položaj žena, proveli neki o vaših kolega. U sljedeća dva susreta bit će predstavljena 3 istraživačka projekta i njihovi nalazi. Kao drugo, kako se radi o obveznoj literaturi, možete očekivati ispitna pitanja iz ovog gradiva. Stoga mu pristupite ozbiljno i počnite se pravovremeno pripremati.

Najvažniji dijelovi su svakako uvod i teorijski dio te tomu dajte i veću pažnju.

Srdačno,

 

DV

Popis obavijesti