Jezik | Language: HRV ENG
Sociologija hrvatskog društva
Šifra: 55539
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Lalić
doc. dr. sc. Davorka Vidović
Izvođači: Dražen Lalić - Seminar
Davorka Vidović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Polazeći od ocjene Vjerana Katunarića prema kojoj osnovni pojmovi o društvu moraju biti ilustrirani na primjerima iz vlastitoga društva, a tek onda na primjerima iz drugih društava, u predmetu se nastoje unaprijediti znanja i informacije studenata o društvu u kojemu žive. Kao specifična disciplina u znanosti o društvu, sociologija hrvatskog društva je usmjerena na sustavno upoznavanje s ključnim društvenim procesima (modernizacija, globalizacija, tranzicija i transfomacija, društvena kriza) koji utječu na dinamiku toga društva, kao i na ispitivanje njegove strukture, sustava vrijednosti, ključnih aktera te drugih značajki. Osnovni je cilj predmeta da se studenti pobliže upoznaju sa sociološkom analizom temeljnih aspekata i obilježja te dinamike hrvatskog društva od stjecanja nacionalne samostalnosti do danas. Uz to, predmet je usmjeren stjecanju i povećanju sposobnosti studenata da kritički analiziraju to društvo. Studenti trebaju steći uvid kako u vrijedne teorijske doprinose objašnjavanju i razumijevanju hrvatskoga društva i njegova razvoja, tako i u rezultate vrijednih istraživanja toga društva te različitih oblika i aspekata njegova funkcioniranja. Posebna se pažnja usmjeruje na analizu kontinuiteta i diskontiuiteta između suvremenoga hrvatskog društva i društva za vrijeme socijalističke Jugoslavije. U predmetu se problematizira suvremeno hrvatsko društvo kao po mnogo čemu složeno i ambivalentno, te krizno i izloženo temeljitim promjenama.
Literatura:
  1. Tomašić, Dinko; Društveni razvitak Hrvata. Rasprave i eseji; Jesenski i Turk, Zagreb (1997), str. 128
  2. Županov, Josip; Poslije potopa (poglavlja 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tj. 5-43 stranica, te 107 -184 stranica).; Globus, Zagreb (1995)
  3. Županov, Josip; Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma. Odabrane rasprave i eseji (1995 2001)(poglavlja I., II/1. i IV/1 te Zaključno promišljanje, tj. stranice 11-99, 101-134, 191-209, te 291-298); Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb (2002)
  4. Lalić, Dražen; Pet kriznih godina (Uvod: koncept i analize krize, 15-26 i Zaključak: Promjene za beskriznu Hrvatsku, 304-313); Antibarbarus, Zagreb (2014)
2. semestar
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar
Temeljni opći NOV 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 14. 5. 2020. u 12:34
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

Tema susreta je  Društveni problemi u Hrvatskoj  i u mapi Nastavni sadržaji --> Susret 14.5.2020. naći ćete tekst autora Dražena Lalića i Marka Mustapića "Istraživanja društvenih problema: bijele mrlje na sociološkoj mapi Hrvatske" iz 2007. godine. Ova se tema dijelom nastavlja na prethodnu, ali i na neka ranija zapažanja Josipa Županova o tome kako o nekim društvenim fenomenima u Hrvatskoj, posebice onim što definiramo kao društvene probleme, postoje tzv. bijele mrlje. To znači da neki društveni problemi nisu dovoljno istraženi, i o njima nema sustavnih empirijskih podataka koji bi omogućili sociološke generalizacije.  Autori argumentiraju kako su društveni problemi u suvremenoj Hrvatskoj uzročno-posljedično povezani s obilježjima složenoga društvenog konteksta, ponajviše s teškoćama odvijanja procesa tranzicije, modernizacije i globalizacije, te s posljedicama rata i svekolike društvene krize.  

Društveni problemi su, prema mnogim sociolozima, jedno od ključnih pitanja sociologije i drugih društvenih znanosti, no, kako autori pokazuju, nije ih uvijek jednostavno konceptualno odrediti i definirati, a niti empirijski istražiti. Na kraju rada, autori daju i rezultate nekoliko istraživanja, u kojima ispitanici pokušavaju odrediti i rangirati najvažnije društvene probleme u našem društvu.

Pročitajte tekst, te za raspravu, vaše eseje i komentare probajte razmisliti i odgovoriti na pitanje: Ako bi se sada provelo neko slično istraživanje, što bi ono pokazalo? Probajte identificirati i rangirati 3 društvena problema, koja su po vama trenutno najvažnija te probajte to objasniti i argumentirati. 

 

Molimo, pročitajte, proučite, naučite osnovne pojmove te uložite napor za komentiranje u formi koju odaberete, ovdje ili e-poštom. Hvala svima koji su do sada slali svoje priloge, jako zanimljovo je čitati vaše osvrte. Nadam se kako će vas i ova tema inspirirati te očekujemo uključivanje i drugih studenata, jer će se ove aktivnosti vrednovati u završnoj ocjeni.

Lp, DV

Popis obavijesti