Jezik | Language: HRV ENG
Politike nacionalne sigurnosti
Šifra: 55512
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević
Izvođači: Ružica Jakešević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je proučavanje suvremenih sigurnosnih politika iz povijesne i suvremene perspektive. Suvremene sigurnosne politike i na njima utemeljeni sustavi nacionalne sigurnosti, danas predstavljaju sintezu svih podsustava u društvu, budući da osiguravaju temeljne uvjete za opstanak i razvoj društva, kvalitetu života i djelovanje u svrhu povećavanja otpornosti društva i prirode na ugrožavanja, te otklanjanja posljedica koje uzrokuju izvori ugrožavanja. Suvremene sigurnosne politike u širem značenju definiramo kao djelatnosti za pripremu osiguravanja pred izvorima budućeg ugrožavanja u prirodi, društvu i među društvima. U užem značenju predstavljaju zbroj svih mjera, djelatnosti i postupaka namijenjenih uspostavljanju i djelovanju sustava nacionalne sigurnosti. U užem značenju, cilj je sigurnosnih politika stvaranje koncepta, mehanizama i sredstava, kojima se postižu unutarnja i vanjska sigurnost društva, a predstavlja konkretizaciju političkih, organizacijsko-tehničkih i drugih načela sigurnosne politike u širem smislu.
U istraživanjima suvremenih sigurnosnih politika prevladavaju istraživanja koja te politike promatraju na nacionalnoj/državnoj razini. Zato je nacionalnu sigurnosnu politiku potrebno analizirati na razini države preko različitih empirijskih pokazatelja, koji omogućavaju saznavanje njezinog sadržaja i primjenjivosti u praksi. Pored toga, važno je obratiti pozornost na druge čimbenike, koji uvjetuju sigurnosnu sposobnost države, kao što su: političko-gospodarska organiziranost i uspješnost, geografski i demografski čimbenici, geostrategijski i vojnopolitički položaj, prava i dužnosti države koje proizlaze iz međunarodnih ugovora i članstva u međunarodnim organizacijama, javno mnijenje, vojno-industrijski kompleks i njegov utjecaj na suštinu politike nacionalne sigurnosti.
Literatura:
  1. Siniša Tatalović, Anton Grizold, Vlatko Cvrtila,; Suvremene sigurnosne politike; (2008), str. (object Object)
6. semestar
Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

8. semestar
Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 14. 3. 2020. u 13:20
Ružica Jakešević

Poštovane kolegice i kolege,

 

Zbog trenutne epidemiološke situacije u Hrvatskoj vezane uz virus COVID-19, cjelokupna nastava na Fakultetu političkih znanosti tijekom sljedeća dva tjedna održat će se on-line, putem intraneta, u skladu s uputama Sveučilišta. Kako bismo što uspješnije odradili obaveze na kolegiju Politike nacionalne sigurnosti, molim Vas da pročitate i slijedite upute u nastavku teksta.

Konzultacije

Iako ću u redovitom terminu konzultacija, ponedjeljkom od 14:30 – 15:30h, biti na fakultetu u kabinetu 11, u ovoj situaciji poželjno je konzultirati se putem maila. Stoga sve studente i studentice koji imaju potrebu konzultirati se o izradi seminarskih prezentacija i eseja za 2,5 ECTS-a molim da mi pošalju koncept svoje prezentacije/eseja s kratkim opisom na mail ruzica.jakesevic@fpzg.hr. Kada šaljete mail vezano za prezentaciju, molim Vas da u cc. obavezno stavite mail svoga kolege/kolegice s kojim izrađujete prezentaciju, kako biste svi dobili relevantne upute. Svoje sugestije, smjernice i korekcije ću slati u najkraćem mogućem roku.

Upute se odnose na predavanja i seminarsku nastavu 16. 03. i 23. 03. 2020.

 

16. 03. - NEUTRALNOST U POVIJESNOM I SUVREMENOM KONTEKSTU – SIGURNOSNA POLITIKA

ŠVICARSKE

 

PREDAVANJE: Umjesto uobičajenog predavanja u terminu 15:30 – 17:00, u repozitorij će biti učitana prezentacija, koja bi inače bila održana na redovnoj nastavi. Svi studenti dužni su pročitati sadržaj prezentacije te poglavlja u ispitnoj literaturi koja se odnose na politiku nacionalne sigurnosti i sustav nacionalne sigurnosti Švicarske (Tatalović, S., Grizold A., Cvrtila V., Suvremene sigurnosne politike, Golden marketing, Zagreb, 2008., str. 235-255; 409-418).

Time se ujedno pripremate za nadolazeći 1. kolokvij, koji će se, kako sada stvari stoje, održati u terminu planiranom na početku semestra. Ukoliko razvoj situacije bude nalagao drugačije, bit ćete na vrijeme obaviješteni putem intraneta.

 

SEMINARSKA NASTAVA:

TEMA 1: Neutralnost Švicarske i odnos prema UN, NATO, EU i OESS (Dora Novak i Nika Novak)

TEMA 2: Sudjelovanje Švicarske u operacijama potpore miru (Donatela Macan i Mateja Merkaš)

 

1. Obaveze prezentera: U rubrici „Predaja studentskih radova“ otvorena je mapa „Seminarske prezentacije“. Studenti koji po rasporedu trebaju održati seminarsku prezentaciju (Novak i Novak; Macan i Merkaš) u ovu mapu trebaju učitati svoju zajedničku power-point prezentaciju i točno označiti dijelove koje svatko od njih prezentira (tako da na jednom slideu prije dijela koji prezentirate navedete ime i prezime osobe koja je izradila i prezentira taj dio).

Pored toga, svaki prezenter/-ica ponaosob treba priložiti popratni tekst koji je planirao usmeno izložiti (da se nastava održavala redovito). Dakle, svatko prilaže svoj tekst zasebno! To znači da u word dokumentu za svaki slide koji se nalazi u prezentaciji trebate napisati objašnjenje – (npr. ako kolegica Dora Novak prezentira prvi dio prezentacije, ona treba u word dokumentu napisati: Naslov prezentacije; Sadržaj prezentacije – objašnjenje; Naslov 1. slidea – objašnjenje; Naslov 2. slidea – objašnjenje; Naslov 3. slidea – objašnjenje, itd…Kolegica Nika Novak u word dokumentu također navodi:  Naslov prezentacije; naslov slidea koji slijedi, npr. 9 – objašnjenje…). Molim Vas da se potrudite da objašnjenja budu precizna i jasna te sadržajno nedvosmislena kako bi Vaš doprinos mogao biti adekvatno bodovan. Vodite računa i o primjerenoj duljini teksta – posebice da tekst ne bude prekratak, a pogotovo ne u natuknicama! Trebate navesti i popis izvora koje ste koristili pri izradi prezentacije i popratnog teksta.

Važno: na zadnjem slideu svake prezentacije trebate navesti 1 pitanje za raspravu!

 

2. Obaveze seminarista: U rubrici „Predaja studentskih radova“ otvorena je mapa „Komentari na seminarske prezentacije“. Svaki seminarist dužan je pročitati obje seminarske prezentacije i popratne tekstove. Kako biste mogli ostvariti bod za taj „virtualni“ seminarski susret, trebate: ili komentirati sadržaj jedne seminarske prezentacije ili odgovoriti na pitanje za raspravu. Komentar ili odgovor na pitanje trebate napisati u word dokumentu i učitati ga u gore navedenu mapu. Duljina komentara treba biti između 1500 i 2000 znakova s razmacima (to je otprilike ili nešto manje pola stranice teksta).

3. Rokovi:

·        Studenti koji prezentiraju, ppt trebaju učitati u pretinac „Seminarske prezentacije“ najkasnije u ponedjeljak 16. 03. u 17:00.

·        Seminaristi svoje komentare/odgovore na postavljeno pitanje trebaju učitati u gore navedeni pretinac najkasnije do 20:00 h u ponedjeljak 16. 03.

·        Vrijeme učitavanja dokumenta vidljivo je nastavniku, tako da dokumenti koji će biti učitani nakon navedenog roka neće biti prihvaćeni)

 

4. Kako nasloviti pojedine dokumente?

Naziv ppt-a: PPT Novak i Novak; PPT Macan i Merkaš

Naziv popratnog teksta: tekst uz ppt-prezime (npr. tekst uz ppt-Macan)

Komentar na ppt: Prezime seminarista-komentar TEMA 1 ili Prezime seminarista-komentar TEMA 2 (npr. Horvat-komentar TEMA 1)

Odgovor na pitanje: Prezime seminarista-odgovor TEMA 1 ili Prezime seminarista-odgovor TEMA 2 (npr. Horvat-odgovor TEMA 1)

 

5. Zaključno

Prezentacija svake grupe bit će dostupna u rubrici „Predaja studentskih radova“ u mapi „Studentske prezentacije“ u gore navedenom terminu.

Nepravovremeno objavljivanje prezentacije smatrat će se neostvarivanjem seminarske obaveze.

Studentima će se komentari/odgovori računati kao dolazak na nastavu, a oni koji ne pošalju komentare/odgovore, ne mogu ostvariti bod za dolazak na nastavu za taj susret.

 

U slučaju bilo kakvih nejasnoća i upita u vezi ove obavijesti možete mi se javiti na mail: ruzica.jakesevic@fpzg.hr.

 

Srdačno,

 

Ružica Jakešević

Popis obavijesti