Jezik | Language: HRV ENG
Novovjekovna politička filozofija
Šifra: 55475
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović
doc. dr. sc. Hrvoje Cvijanović
Izvođači: Hrvoje Cvijanović - Seminar
Enes Kulenović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij Novovjekovna politička filozofija pruža uvid u razvoj političkog mišljenja od ranog 16. do kasnog 19. stoljeća kroz razmatranje fundamentalnih političko-filozofskih kategorija i kanonskih tekstova temeljnih novovjekovnih filozofa politike poput Machiavellija, Hobbesa, Lockea, Rousseaua, Kanta, Spinoze, Milla, Marxa i Nietzschea.
Literatura:
  1. , ,;
  2. ;
  3. ;
  4. ;
  5. ,;
  6. ;
  7. ;
Preporučena literatura:
  1. , Biblioteka politička misao, Zagreb, 2013.;
  2. , Golden marketing, Zagreb, 2006.;
  3. (II), Golden marketing, Zagreb, 1998.;
2. semestar
Temeljni opći NOV 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 2. 9. 2020. u 09:55
Uređeno: 14. 9. 2020. u 10:38
Enes Kulenović

S obzirom na nepogodnu epidemiološku situaciju i preporuke uprave Fakulteta o održavanju ispitnih rokova u rujnu na daljinu, ispitni rok 15.9. održati će se on-line.

PISMENI ISPIT

Studenti koji polažu pismeni ispit dobiti će ispitna pitanja u utorak 15.9. u 10 sati (pitanja će biti objavljena pod linkom NASTAVNI MATERIJALI), te su dužni poslati odgovore na pitanja isti dan do 11:30 sati na adresu: ekulenovic@fpzg.hr. Za studente koji ne pošalju odgovore do zadanog roka smatram da nisu izašli na ispit. Svi studenti koji pošalju odgovore dobiti će e-mail potvrdu o primitku. Ocjene iz pismenog dijela ispita će biti objavljene isti dan kako bi studenti mogli pristupiti usmenom ispitu. 

USMENI ISPIT

Studenti koji su položili pismeni dio ispita (što uključuje i one studente koji su položili pismeni ranije putem kolokvija ili na ranijem ispitnom roku) mogu pristupiti usmenom ispitu. Usmeni ispit biti će organiziran putem Zoom platforme. Svi studenti koji pristupaju usmenom ispitu dužni su sami osigurati uvjete za održavanje ispita (valjanu internetsku vezu, mikrofon, kameru). Studenti koji žele pristupiti usmenome ispitu neka se prijave putem emaila (ekulenovic@fpzg.hr) u utorak 15.9. u razdoblju od 10 do 12 sati. Nakon prijave primiti će povratni email s terminom održavanja usmenog ispita i linkom za pristup Zoom platformi u dogovorenom terminu. Termini usmenog ispita će biti u popodnevnim satima 15.9.    

izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović

Objavljeno: 18. 3. 2020. u 14:26
Uređeno: 18. 3. 2020. u 15:30
Enes Kulenović

Drage studentice i studenti,
počevši od 16. ožujka 2020. nastava na kolegiju Novovjekovna politička filozofija će se održavati putem audio predavanja i dodatnih materijala koji će biti dostupni putem intraneta.
AUDIO PREDAVANJA: svaki tjedan u terminu održavanja seminara (petkom u 13:45) biti će na intranetu objavljeno predavanje koje prati seminarske teme prema silabusu (vidi: Novovjekovna politička filozofija - syllabus za seminarsku grupu Kulenović, te mapu Audio predavanja – seminarska grupa Kulenović za audio predavanja).
PITANJA ZA PRIPREMU TEKSTOVA: uz audio predavanja, svaki će tjedan biti objavljena pitanja za pripremu tekstova koja bi studentima trebala pomoći da se pri čitanju tekstova i rađenja bilješki fokusiraju na određene teme, probleme, argumente i koncepte u svakome od pročitanih tekstova (vidi mapu Pitanja za pripremu tekstova - seminarska grupa Kulenović). Također, ova pitanja bi trebala biti od pomoći pri pripremi za kolokvije.
KONZULTACIJE I DISKUSIJA: s obzirom da nismo u izravnom kontaktu, predlažemo da komunikaciju – upite vezane za predavanja, tekstove koje čitate, pitanja vezana za eseje, kolokvije, ispite i druge teme – ostvarimo putem e-maila. Studenti neka upute svoje upite profesoru čiju seminarsku grupu pohađaju. S obzirom da ćete predavanja samo slušati, ne ustručavajte se postaviti nam bilo koja pitanja vezana uz gradivo (da li povezano sa samim predavanjima ili s tekstovima koje čitate). Potruditi ćemo se odgovoriti vam u što kraćemu roku. 
KOLOKVIJI: plan je da se kolokviji održe prema rasporedu. S obzirom na specifičnu situaciju, izgledno je da se kolokviji neće održati pisanjem pismenog ispita u jednoj od predavaonica na Fakultetu. No, računajte da će se oba kolokvija sigurno održati prema rasporedu u silabusima, a o formatu kolokvija ćemo vas pravovremeno obavijestiti (mogućnosti uključuju pisanje esejskog ispita, usmeni ispit putem Skypea ili neke druge slične platforme, usmeni ispit u otvorenome prostoru bez prisustva drugih studenata, itd.). 
Ovo je nova situacija za sve nas, nadajmo se da ćemo uspjeti kroz ovaj način rada osigurati dovoljnu kvalitetu nastave i međusobne komunikacije. Ako imate bilo kakva pitanja ili sugestije, slobodno nas kontaktirajte.
U međuvremenu, čitajte tekstove propisane silabusom, pratite audio predavanja i druge sadržaje na intranetu, javljajte nam se s upitima na e-mailove, te se pobrinite za sebe, svoje bližnje i sve kojima ste u mogućnosti pomoći.
Svima srdačan pozdrav,
Enes Kulenović