Jezik | Language: HRV ENG
Međunarodna politička ekonomija
Šifra: 55464
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Luka Brkić
doc. dr. sc. Kristijan Kotarski
Izvođači: Kristijan Kotarski - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija sastoji se od upoznavanja studenata sa osnovnim institucijama, režimima, akterima i procesima u sklopu discipline kako bi im se omogućilo stjecanje kategorijalnog aparata potrebnog za analizu međunarodnih ekonomskih i političkih procesa. Pristup se fokusira na neodvojivost ekonomskih od političkih procesa i predstavlja poveznicu između sfere politike i sfere ekonomije koje su u sklopu ortodoksne neoklasičnog pristupa cesto umjetno razdvajane. Studentima je omogućeno praćenje najnovijih trendova u području međunarodne trgovine, međunarodnih financija, međunarodnog razvoja korištenjem različitih teorijskih potki: od liberalizma, realizma, marksizma pa sve do ekonomskog nacionalizma.
Literatura:
 1. Brkić, Luka; Brkić, L., 1995: Teorije međunarodne ekonomske integracije, Gordon, Zagreb; Gordon (1995), str. 241
 2. Brkić, L; Globalno poslovanje i transfer tehnologije; Ekonomski anali, Beograd, god. 50, br.164 (2005), str. 103-119
 3. Pitanja i odgovori za 1. kolokvij iz MPE;
 4. Pitanja i odgovori za 2.kolokvij iz MPE;
 5. Brkić, L.; GATT, WTO i regulacija tržišta financijskih usluga; Politička misao 38, 1 (2001), str. 98-111
Preporučena literatura:
 1. Kotarski, Kristijan; Skripta za kolegij "Međunarodna politička ekonomija";
 2. Gilpin, R.; Global Political Economy: Understanding the International Economic Order; Princeton University Press (2001)
 3. Walter, A; Sen, G.; Analyzing the Global Political Economy; Princeton University Press (2007)
4. semestar
Temeljni opći NOV 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo

6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Kristijan Kotarski :

  Ponedjeljak 9-10h (kabinet 16)

  Četvrtak 12-13h (kabinet 16)

  Lokacija:
Obavijesti
Objavljeno: 2. 7. 2019. u 15:38
Kristijan Kotarski

Poštovani kolege i kolegice,

 

Rezultati današnjeg roka nalaze se u mapi s rezultatima ispitnih rokova.

Upis ocjena i uvid u ispit održat će se u četvrtak u 15:30 (kabinet 16). Isto vrijedi i za kolegicu Bertak koja odgovara za prolaz.

 

Srdačan pozdrav, Doc.dr.sc. Kristijan Kotarski

Objavljeno: 7. 4. 2019. u 10:55
Kristijan Kotarski

Poštovani kolege i kolegice,

 

Šaljem Vam raspored izlaganja za kolege i kolegice koji su prijavili semestralnu prezentaciju. Talođer Vas podsjećam da se seminarska nastava ovaj utorak neće održati zbog poslovnog puta nastavnika. Molim Vas da odaberete jednu od dvije seminarske grupe četvrtkom koja Vam više odgovora, u kojoj ćete odlušati nastavu za nadolazeći tjedan.

 

Raspored izlaganja – MPE 2018-2019

 

1. Karla Gashi - 16.4. (1. grupa)

2. Lora Begović - 18.4. (2. grupa)

3. Ivona Jarža - 18.4. (3. grupa)

4. Tin Kovačević - 7.5. (1. grupa)

5. Ela Korbar - 7.5. (2. grupa) 15:30-17:00

6. Ivana Cesar - 7.5. (3. grupa) 17:15-19:45

7. Lorena Hlaić - 21.5. (1. grupa)

8. Željko Marjanović - 23.5. (2. grupa)

9. Ana Šimunić - 23.5. (3. grupa)

10. Kristijan Garić - 28.5. (1. grupa)

11. Lorena Haboić - 28.5. (1. grupa)

12. Ana Djak - 30.5. (2. grupa)

13. Katarina Grgurić - 30.5. (2. grupa)

14. Lucija Šulentić - 30.5. (3. grupa)

15. Iva Župčić - 30.5. (3. grupa)

16. Nika Drkula - 4.6. (1. grupa)

17. Roko Koštan - 4.6. (1. grupa)

18. Tea Kovač - 6.6. (2. grupa)

19. Slavko Antonio Boras - 6.6. (2. grupa)

20. Kristina Miloš - 6.6. (2. grupa)

21. Ante Zrile - 6.6. (3. grupa)

22. Antea Pamuković - 6.6. (3. grupa)

 

Srdačan pozdrav, Doc.dr.sc. Kristijan Kotarski

 

Objavljeno: 27. 2. 2019. u 17:07
Kristijan Kotarski

Poštovani kolege i kolegice,

 

Ovim putem ponavljam ono što sam napomenuo i jučer na uvodnom predavanju, studentske prezentacije prijavljuju se studentskoj demonstratorici Karli Kravaršćan (kontakt u syllabusu). Ona će Vam od idućeg tjedna slati knjige koje odaberete, a koje se nalaze u syllabusu, te služe kao predložak za izradu prezentacije. Osim toga, s njom ćete dogovoriti termin izlaganja. Rok za prijave je 31. ožujka.

Meni šaljete gotove prezentacije  najkasnije dva dana prije dodijeljenog termina za izlaganje kako bih mogao dobiti uvid u slajdove i ono o čemu ćete govoriti na seminaru. Podneske koji se temelje na knjizi/prezentaciji koju ste odabrali šaljete najkasnije do zadnjeg susreta u semestru.

 

Srdačan pozdrav, Doc.dr.sc. Kristijan Kotarski

Objavljeno: 25. 2. 2019. u 17:02
Kristijan Kotarski

Poštovani kolege i kolegice,

 

Studenti i studentice upisani na kolegi "Međunarodna politička ekonomija" razvrstani su u tri seminarske grupe:

 

1. Ana Bačić - Andrea Jurić (utorak 10:15-11:45)

2. Nikola Katić - Eugenija Prša (četvrtak 15:30-17)

3. Domagoj Puš - Iva Župčić (četvrtak 17:15-18:45)

 

Studenti kojima termin seminara kolidira s terminom nekog drugog predavanja dužni su pronaći zamjenu u drugoj grupi u koju se prebacuju (princip 1:1). Ukoliko to nikako nije moguće, mogu se javiti demonstratorici Karli Kravaršćan (kontakt u syllabusu) koja će paziti da veličina grupe u slučaju ev. prebacivanja ne odstupa za više od 10% (cca. 4 studenta). Veći broj prebacivanja nije dopušten zbog potrebe održavanja ujednačenih seminarskih grupa. 

 

Ponavljači nisu obavezni dolaziti na nastavu ukoliko su prethodne godine dobili potpis.

 

Srdačan pozdrav, Doc.dr.sc. Kristijan Kotarski

Objavljeno: 30. 4. 2019. u 08:02
Kristijan Kotarski

Poštovani kolege i kolegice,

 

Danas se neće održati seminarska nastava iz kolegija. Studenti koji dolaze na seminarsku nastavu utorkom mogu odabrati bilo koju seminarsku grupu u četvrtak, 02.05.2019.

 

Srdačan pozdrav, Doc.dr.sc. Kristijan Kotarski