Jezik | Language: HRV ENG
Metode istraživanja
Šifra: 136844
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Davorka Vidović
Izvođači: Davorka Vidović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Glavni je cilj kolegija osposobljavanje polaznika za pravilno vrednovanje, interpretaciju i uporabu rezultata društvenih istraživanja. Posebni naglasak stavlja se na znanstveni istraživački proces, odnosno nužno razlikovanje znanstveno utemeljenih od neznanstvenih istraživanja. Uz opću informaciju o temeljnim značajkama, logici i proceduri znanstvenih istraživanja, u svom pretežnom dijelu kolegij će se baviti najvažnijim metodama društvenih istraživanja te omogućiti i odgovarajući uvid u specifičnosti pojedinih vrsta istraživanja.
Literatura:
  1. Vujević, Miroslav; Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti; Školska knjiga (2006)
  2. Lamza Posavec, Vesna; Metode društvenih istraživanja (skripta); (2006)
Preporučena literatura:
  1. Milas, Goran; Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima; Naklada Slap (2005), str. 3-88; 341-369; 371-474; 477-521; 571-617
  2. Babbie, Earl; The Basics of Social Research; Wadsworth (2010)
  3. Corbetta, Piergiorgio; Social Research: Theory, Methods and Techniques; Sage Publications (2003)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 22. 9. 2020. u 17:43
Davorka Vidović

Rezultati ispita održanog 22.9. 

 

0015242996 - 30 bodova (ukupna ocjena dovoljan 2)

 

Za upis ocjene možete ostaviti indeks na porti, ili doći u petak 25.9.  u 11.20h u glavnu zgradu (pričekati kod porte).

 

Lp,

 

DV

 

 

Objavljeno: 27. 8. 2020. u 12:18
Davorka Vidović

Drage studentice,

Slijedi popis ostvarenih bodova na ispitu, kao i konačna ocjena, zbrojeno s ostalim bodovima.

MB:

15241198 - 29 bodova (dobar 3)

0178115996 - 26 (dovoljan 2)

0015243236 - 23 (nedovoljan 1)

0015242996 - 16 (predati projekt!)

 

Upisi u indeks za one koji imaju prolaznu ocjenu bit će sutra, petak 28.8. u 12.30h u Fabkovićevoj. Ukoliko ste ostavili indeks na porti, bit će upisano tijekom dana.

 

Lp,

 

DV

Objavljeno: 25. 8. 2020. u 16:29
Davorka Vidović

Dragi studenti,

Ispit sutra bit će organiziran u zgradi Fakulteta, u dvorani A. Ukoliko bude potrebe za zamjenom dvorane, obavijest o lokaciji ćete dobiti na porti. 

I dalje se pridržavamo preporučenih zdravstvenih i higijenskih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Fakulteta političkih znanosti o provođenju nastave i ispita s obzirom na epidemiju COVID-19 - pazite na razmak prilikom odabira mjesta u dvorani, dezinficiraje ruke na ulazu te obvezno koristite masku za lice.

Ukoliko imate povišenu temperaturu ili neke od simpotoma koji mogu upućivati na zarazu, molimo nemojte dolaziti na Fakultet i javite se nastavniku.

Pismeni ispit je oblikom jednak prethodnim ispitima.

Ukoliko nekome nedostaje neki od elemenata za ocjenu (npr. istraživački projekt), možete ga predati u sljedeća dva tjedna, do kraja jesenskog ispitnog roka.

Vidimo se sutra. Srdačno,


Davorka Vidović

 

Objavljeno: 20. 2. 2020. u 19:53
Davorka Vidović

Dragi studenti,

Rezultati ispita 2. zimskog ispitnog roka objavljeni su u mapi Bodovi i ocjene.

Upisi će biti u ponedjeljak 24.02. u 12h. U isto vrijeme mogu doći oni koji žele uvid.

 

Srdačno,

 

DV

Objavljeno: 10. 2. 2020. u 09:43
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

Zbog sastanka Odsjeka, vrijeme upisa pomiče se na 12h. Hvala na razumijevanju.

 

Lp,


DV

Objavljeno: 6. 2. 2020. u 14:02
Davorka Vidović

Dragi studenti,

Objavljen je popis s bodovima i ocjenama u repozitoriju Nastavni materijali -- Bodovi i ocjene.

Za one koji prihvaćaju ocjenu, upis će biti u ponedjeljak 10. veljače u 11.30h, u Fabkovićevoj 1/3 kat.

Oni koji trebaju uvid, mogu doći u ponedjeljak 10. veljače u 13.00h.

Oni koji ne prihvaćaju ocjenu, trebaju prijaviti sljedeći željeni ispitni rok (i ne moraju doći). Oni koji ne upišu ocjenu smatrat će se da su je odbili, i izlaze na sljedeći (željeni rok). Bodovi projekta i vježbi ostaju važeći.

Ukoliko niste u Zagrebu, indeks možete dati nekome od kolega, koji će onda umjesto vas obaviti upis. 

Za sva pojedinačna pitanja, molim dođite na uvid.

 

Srdačno,

 

DV

Objavljeno: 30. 1. 2020. u 13:51
Davorka Vidović

Bodovi prikupljeni kroz različite segmente (pismeni ispit, istraživački projekt, vježbe i druge aktivnosti) se zbrajaju te je za prolaznu ocjenu potrebno imati minimalno 51 bod. 

No, nakon bodovanja, bodovi projekta, vježbi i aktivnosti ostaju fiksni i nije moguće raditi 'ispravke'. Jedini segment kojim možete povećati bodove je pismeni ispit, za što je predviđeno još 3 ispitna roka.

Imajte to u vidu te predajte što bolju verziju izvješća istraživačkog projekta.

 

Sretno!

 

Lp,


DV

 

Objavljeno: 30. 1. 2020. u 13:44
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

Rezultati ispitnog roka su objavljeni u Nastavnim materijalima -- Bodovi i ocjene.

Oni koji imaju potrebu za uvidom u test, mogu doći u ponedjeljak 3. veljače u 12h.

 

Lp,


DV

Objavljeno: 30. 1. 2020. u 11:10
Uređeno: 30. 1. 2020. u 13:40
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

Radovi se predaju u elektroničkoj verziju na Intranet sučelje, tako što se učitaju (upload) u mapu Predaja studentskih radova -- pa u mapu vaše seminarske grupe. Nema potrebe da isprintanu verziju ostavljate na porti.

Možete predati do kraja dana 01.veljače.

 

Srdačno,


DV

Objavljeno: 25. 1. 2020. u 12:35
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

U mapi Nastavni materijali/ Bodovi i ocjene nalazi se tablica s bodovima ostvarenim kroz vježbe i druge aktivnosti.

 

Srdačno,

 

DV

Objavljeno: 24. 1. 2020. u 15:49
Davorka Vidović

Dakle, svi trebate prijaviti ispitni rok (prvi ili drugi), bez obzira izlazite li na ispit ili ste 'položili' preko kolokvija, ukoliko želite upisati ocjenu u indeks.

Kako je rok za predaju projekata 01.02. upisi nakon prvog roka će biti nekad između 5. i 7. veljače.

 

Srdačno,

 

DV

Objavljeno: 24. 1. 2020. u 15:23
Davorka Vidović

Dragi studenti,

Objavljeni su rezultati kolokvija II. u Natavnim materijalima, mapi Bodovi i ocjene. Nadam se da matični brojevi ovaj put funkcioniraju. Za one koji imaju potrebu, uvid u test će biti u utorak 28.01. u 12.30h.

Uskoro će biti objavljena i tablica s bodovima vježbi.

Lp,

 

DV

Objavljeno: 17. 1. 2020. u 20:24
Davorka Vidović

Dragi studenti,

Drugi kolokvij održat će se u srijedu u terminu predavanja u A dvorani, i to prema sljedećem rasporedu:

1. Grupe A i B: u 15.30

2. Grupe C i D: u 16.15

 

Opet molim, dođite točno na termin koji se odnosi na vašu grupu, kako ne bismo stvarali buku na hodniku i ometali nastavu drugima. Hvala!

Gradivo koje ulazi u ovaj kolokvij uključuje predavanja od 7 (Etnografija, opažanje) do 13 (Studija slučaja) (Nastavni materijali; ppt predavanja; na naslovnici svake prezentacije reference na literaturu).

Sretno s učenjem!

Srdačno,


DV

Objavljeno: 10. 1. 2020. u 15:03
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

Za sljedeći susret seminarske nastave ne trebate pripremati prezentacije, već će svaki istraživački tim, u 5-7 minuta, trebati usmeno referirati o svom istraživanju kroz 3 seta pitanja:

1. Što je bila vaša ideja? Od kojeg ste istraživačkog pitanja pošli? Kako ste formulirali glavnu hipotezu (za kvantitativne metode)? Što su prethodna istraživanja rekla na tu temu?

2. Kako ste tu ideju operacionalizirali? Na koji način te na kojoj populaciji i uzorku ste proveli istraživanje? 

3. Koji su glavni rezultati vašeg istraživanja? Koje zaključke iz toga možete izvesti?

 

Srdačno, 

 

DV

Objavljeno: 8. 1. 2020. u 10:12
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

Sutra ću biti dostupna za konzultacije i pitanja oko vaših istraživačkih projekata u terminima seminarske nastave - od 13.45 do 17.30h u Fabkovićevoj 1, 3. kat.

 

Srdačno,


DV

Objavljeno: 17. 12. 2019. u 15:12
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

Mala izmjena u seminarskoj nastavi - kako bi se svim seminarskim grupama osiguralo jednako vrijeme za provedbu istraživačkih projekata, a da pritom neki (prvenstveno, grupa D) ne moraju projekt provoditi tijekom praznika. Dakle, u tjednu 08. i 09.01.2020. neće biti seminarske nastave, već će to vrijeme biti predviđeno za provođenje terenskog dijela vaših istraživačkih projekata. 

U tjednu nakon toga, 15. i 16.01. svaki će tim kratko izvijestiti o svom projektu (neće trebati pripremati prezentacije) te ćemo imati vrijeme za raspravu i pitanja.

 

Srdačno,


DV

Objavljeno: 11. 12. 2019. u 13:13
Davorka Vidović

Dragi studenti/ce,

 

Danas ćemo na predavanju o anketnom istraživanju ugostiti doc.dr.sc. Dinu Vozab, koja se bavi istraživanjima medijskih navika i publika. Dođite!

Srdačno,


DV

Objavljeno: 10. 12. 2019. u 12:46
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

Za vježbe na seminarskoj nastavi trebat će vam Google korisnički račun (account). Ukoliko ga nemate, molim otvorite ga prije nastave.

 

Hvala, srdačno,

 

DV

Objavljeno: 26. 11. 2019. u 11:01
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

Kako se dogodila neka pogreška u usklađenosti matičnih brojeva, a prekomplicirano je detektirati sve moguće pogreške, ponovo sam postavila s tablicu s bodovima i prezimenima, pa vas molim da ju provjerite. 

Oni koji imaju potrebu za uvidom u test, za to je otvoren termin redovnih konzultacija.

 

Srdačno,

 

DV

Objavljeno: 25. 11. 2019. u 11:05
Davorka Vidović

Prag za prolaz je 12 bodova.

 

Srdačno,


DV

Objavljeno: 25. 11. 2019. u 10:37
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

Rezultati kolokvija (bodovi) su objavljeni u mapi Nastavni materijali - Bodovi i ocjene.

 

Lp,

 

DV

Objavljeno: 18. 11. 2019. u 10:53
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

Kolokvij se održava u srijedu 20.11.2019. u A dvorani, u dva termina, prema sljedećem rasporedu:

1. Seminarske grupe A i B u 15:30

2. Seminarske grupe C i D u 16:20

 

Molim vas, dođite točno na termin svoje grupe i ne zadržavajte se ispred dvorane u hodniku kako ne bi ometali nastavu u drugim učionicama. 

Sjedate u tri reda između kojih ostavljate po jedan red razmaka. Sa sobom na sjedalo nosite samo olovku i identifikacijski dokument, dok ostale stvari odlažete sa strane, ispod prozora.

Sve upute dobit ćete na licu mjesta.

 

Srdačno,


DV

 

 

 

 

Objavljeno: 18. 11. 2019. u 10:36
Davorka Vidović

Za sve koji još uvijek imaju dilemu oko toga što ulazi u prvi kolokvij - ulaze svi sadržaji koje smo do sada obradili na predavanjima i seminarskoj nastavi.

 

Srdačno,

 

DV

Objavljeno: 6. 11. 2019. u 14:52
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

Zbog montiranja posebnog projektora u dvorani A radi sutrašnje svečanosti, o čemu sam tek maloprije obaviještena, današnje predavanje će kasniti s početkom 45 minuta, te će početi u 16:15. 

Seminarska nastava se odvija prema rapsoredu.

Hvala na razumijevanju.


DV

Objavljeno: 30. 10. 2019. u 15:37
Davorka Vidović

Dragi studenti, 

 

Danas 30.10. seminarske nastave neće biti radi podrške štrajka nenastavnog osoblja. 

 

Hvala na razumijevanju, 

 

DV

Objavljeno: 29. 10. 2019. u 17:06
Davorka Vidović

Dragi studenti,

U srijedu 30.10.2019. nastava se održava prema rasporedu.

 

Srdačno,


DV

Objavljeno: 24. 10. 2019. u 13:40
Uređeno: 24. 10. 2019. u 13:41
Davorka Vidović

Dragi studenti grupe C i D,

 

U ovotjednoj seminarskoj nastavi bavili smo se etičnim aspektima istraživanja u društvenim znanostima. Gledali smo dokumentarni film "Stanford Prison Experiment" iz 2001. godine u BBC produkciji, koji je služio kao polazište za radni zadatak i raspravu. 

U nastavku slijedi poveznica na radni list unutar kojeg se nalazi i poveznica na film i zadaci. Za gledanje filma (29 minuta) i odgovaranje na zadatke vam je potrebna internet veza. Zadatak nosi 1 bod. Radni list možete ispuniti/poslati do sljedećeg susreta, tj. do 31.10.

Poveznica: https://forms.gle/ebR3jkWHjs6uy1UN6

 

Hvala, srdačno,


DV

Objavljeno: 23. 10. 2019. u 14:27
Uređeno: 24. 10. 2019. u 00:49
Davorka Vidović

Dragi studenti,

Radi solidarne podrške štrajku predavača i nenastavnog osoblja u sustavu visokog obrazovanja, sutra, u četvrtak 24.10.2019. neće biti seminarske nastave na kolegiju Metode istraživanja. 

Uskoro ćete dobiti upute o nadoknadi sadržaja.

 

Hvala na razumijevanju.

 

Srdačno,

Davorka Vidović

Objavljeno: 11. 10. 2019. u 12:19
Uređeno: 11. 10. 2019. u 12:19
Davorka Vidović

Dragi studenti,

Na ovoj poveznici možete pristupiti nastavku druge vježbe i upisati svoje podatke: 

VJEŽBA 2b

https://forms.gle/kpuLaoUVpBdnxmNCA

 

Srdačno,

 

DV

Objavljeno: 11. 10. 2019. u 12:16
Davorka Vidović

Dragi studenti B seminarske grupe,

 

Kako ste na žalost dospjeli u kasni termin, i mnogi od vas imaju duge pauze prije ovog termina, na prošlom sam susretu predložila da s nastavom započnemo  u 18:45 (umjesto u 19:00), kako bismo mogli ranije i završiti. Oni koji imaju nastavu prije toga, neka se uključe nakon završetka iste.

Molim, od sljedećeg susreta se ravnajmo prema ovoj satnici. Ukoliko neće funkcionirati, vratit ćemo na izvornu satnicu.

 

Hvala, srdačno,

 

DV

 

Objavljeno: 27. 9. 2019. u 15:09
Davorka Vidović

Grupa A  (SRIJEDA 17:15- 18:45)

Andraka

Anić

Aralica

Babić

Bajić

Bajsić

Barišić

Bašić

Borda

Bratanić

Bubanović

Bučić

Crnobrnja

Crnjak

Čale

Čeh

Čepo

Ćosić

Habek

Jagarinec

Kalea

Kaurinović

Magdalek

Mihoci

Mučoli

Mujanović

Novalić

Sokolić

Šoljan

Topić

Vikario

 

GRUPA B (SRIJEDA 19:00- 20:30)

Dianežević Bašić

Dolenc

Dražić

Futivić

Glanjar

Gradečak

Grbeša

Grgin

Hajtić

Hirc

Imbriša

Jagić

Jajaš

Jerković

Josić

Josipović

Jurišić

Jurkijević

Jurković

Jurlina

Kadijević

Kelemen

Knežević

Kolar

Krasnić

Kutle

Kvesić

Lastavica

Lauš

Livaja

Macukić

 

GRUPA C (ČETVRTAK 13:45- 15:15)

Baričević

Jurišić

Majdić

Malenica

Mandurić

Marušić

Matas

Matić

Matijević

Matošević

Mažar

Medvedec

Michieli Tomić

Mijan

Mikulić Jelić

Milinić

Miloševski

Mitrović

Mokrovčak

Mužić

Nevešćanin

Orešković

Oštrić

Pandžić

Panjkota

Paušić

Pečar

Pocrnja

Povijač

Premužak

Puklek

 

GRUPA D (ČETVRTAK 15:30- 17:00)

Kačan

Rakovac Mašić

Rihtar

Riška

Rutić

Sergo

Sever

Smoljan

Sokić

Sopina

Srnec

Stančir

Šaponja

Šeremet

Škvorčević

Španiček

Šušnjar

Tokić

Tomašek

Tučkorić

Turčić

Varga

Vidović

Vucić

Vukelić

Vulić

Zorić

Zrilić

Žeger

Žunić

Župarić

Objavljeno: 27. 9. 2019. u 15:08
Davorka Vidović

Dragi studenti,

 

Dobrodošli na kolegij Metode istraživanja! U nastavku slijedi par informacija.

Sljedeći tjedan, 02. i 03. listopada neće biti susreta na kolegiju Metode istraživanja radi odsustva nastavnika zbog sudjelovanja na konferenciji. 

Stoga će uvodni susret započeti 09.10. s predavanjem (u 15.30h, dvorana A). Seminarska će se nastava  nakon toga održati prema redovnom rasporedu.

U sljedećoj obavijesti su popisi prema seminarskim grupama, pa provjerite u kojoj ste grupi. One su kreirane tako da nemate kolizije s drugim kolegijima. Stoga će minimalne zamjene grupa biti moguće samo u iznimnim situacijama i uz valjani razlog. Za sve upite oko toga bit će prilike obratiti mi se na uvodnom susretu. 

Tijekom sljedećih dana bit će postavljen i Syllabus na Intranet stranice.

Vidimo se u srijedu 09.listopada. 


Do tada sretno i srdačan pozdrav,

 

Davorka Vidović