Jezik | Language: HRV ENG
Euroatlantske integracije
Šifra: 55430
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Robert Barić
Izvođači: Robert Barić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Najčešća definicija euroatlantskih odnosa svodi se na isticanje političkih, vojnih i ekonomskih veza koje su nastale tijekom Drugog svjetskog rata i koje su povezale SAD sa zemljama Zapadne Europe. U tom kontekstu promatrat će se nastanak i razvoj europske ideje iz koje je nastala i euroatlantska suradnja. U svom razvoju euroatlantski odnosi prošli su kroz različite faze, postali su značajan predmet teorijskog istraživanja, da bi s vremenom došlo do same institucionalizacije kako europske tako i euroatlantske ideje. Glavni cilj kolegija je upoznavanje studenata sa povijesnim razvojem euroatlantskih odnosa koji su ugrađeni u proces političke, strategijske i ekonomske integracije s posebnim naglaskom na djelovanje NATO-a, ali i Europske unije kao pokušaja Europljana da u većem odmaku od SAD-a organiziraju politički, ekonomski i sigurnosni aspekt djelovanja u 21. stoljeću. Pokazujući razvoj euroatlantizma studente će se upoznati s problemima i sadržajima ostavljajući istodobno prostor za njihovo aktivno sudjelovanje i interpretiranje suvremenih kretanja u euroatlantskoj zajednici.
Literatura:
 1. Lidija Čehulić Vukadinović; Euroatlantizam i suvremeni međunarodni odnosi; CID, Podgorica, Politička kultura/Zagreb (2000), str. 273
 2. Vukadinović, Radovan., Vukadinović Čehulić, Lidija; ., Politika europskih integracija,; Ljevak, zagreb (2011)
Preporučena literatura:
 1. Brzezinski Zb, The Second Chance, New York, 2007.;
 2. Cleveland; H. 1970. NATO. The Transatlantic Bargain, New York;
 3. Gilpin, R. 1981. War and Change in World Politics, New York;
 4. Gordon, P.H.(ed.) 1997. NATO s Transformaion. The Changing Shape of the Atlantic Alliance, Boston;
 5. Ikenberry, G. 2002..America Unrivaled. The Future of the Balance of Power, Ithaca;
 6. Kagan, R., 2003.The Paradise of Power, New York;
 7. Kisinger H. 2001. Does America Need a Foreign Policy:Toward a Diplomacy for the 21 century, New York;
 8. Sloan, S.R. 2002. NATO EU and Atlantic Community, Lanham;
 9. Vukadinović, R.1982., Hladni rat i Europa, Zagreb;
 10. Walt, S.M. 1987. The Origins of Alliances, Ithaca;
6. semestar
Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

8. semestar
Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 16. 3. 2020. u 21:38
Robert Barić

Poštovane kolegice i kolege,

lista za ECTS eseje je zaključena i na njoj se nalaze sljedeće studenticve i studenti:

- Bešić, Ivona

- Briški, Valentina

- Budinski, Dora                      

- Čubrić, Jelena

- Divković, Agata

- Forgić, Nina

- Jarža, Ivona               

- Jurković, Josipa

- Kokot, Adriano

- Korbar, Ela                

- Mađaroš, Helena

- Marjanović, Željko    

- Noršić, Karlo

- Omrčen, Ivona                                  

- Pavlinić, Maja

- Peterlin, Viktor

- Šimunić, Ana                        

- Špoljarić Marina                    

- Tomašević, Ana

- Vrabelj, Silvija

- Vrbek Kristina

- Vuković, Željana

- Zrile, Ante            

Svaki esej može imati 15-20 kartica (uključujući i popis literature). Rok za predaju je 21. svibnja 2020. godine. S obzirom na trenutne probleme u održavanju nastave, komunikacija će za sada primarno biti korištenjem e-maila, sa mogućim izravnim konzultacijama od početka idućeg tjedna.

Po pitanju izbora tema eseja, mogu se uzeti seminarske teme, pri čemu prednost u njihovom izboru imaju studenti koji su te teme obradili. Nije moguće zajedničko pisanje eseja, što znači da u slučaujevima da oba studenta koji su surađivali u izradi seminara moraju odlučiti tko će na navedenu temu pisati esej.

Dodatne teme za eseje su:

1. Budućnost transatlantskih sigurnosnih odnosa - koje su glavne zapreke njihovom daljem razvoju

2. Da li je moguća zajednička europska vojska

3. Energetska sigurnost i transatlantski odnosi

4. Geopolitičko sukobljavanje SAD i Kine i utjecaj na Europu

5. Kulturološka dimenzija odnosa između SAD i Europe

6. Kineska politika prema EU

7. Razlog post-hladnoratovskog širenja NATO-a i utjecaj proširenja na transatlantske i šire geopolitičke odnose

8. Razvoj ekonomskih odnosa između SAD i Europe u post-hladnoratovskom razdoblju

9. Razvoj mehanizma Europske političke suradnje (EPC) i odnosi sa SAD

10. Revitalizacija koncepta atlantizma

JUavite mi se sa prijavama u idućih nekoliko dana, da bi do kraja tjedna zaključio podjelu tema.

 

S poštovanjem,

Robert Barić

 

 

 

 

 

Popis obavijesti