Jezik | Language: HRV ENG
Anali Hrvatskog politološkog društva

 

ENGLISH VERSION

 

Hrvatsko politološko društvo od 2004. godine izdaje redovitu znanstvenu publikaciju Društva u formi godišnjaka, čiji je suizdavač Fakultet političkih znanosti. Glavni je cilj Anala zabilježiti rezultate jednogodišnjeg rada Društva, što bitno utječe na strukturu časopisa. Kako središnje mjesto u tom radu imaju tradicionalni Hrvatski politološki razgovori, tako se najveći dio tekstova odnosi upravo na radove izložene na tim skupovima.

 

Anali objavljuju i radove koji nisu izloženi na skupovima, ali su komplementarni glavnim tematskim blokovima. Posebno su važni članci koji se odnose na stanje politologije kao znanstvene discipline koji predstavljaju dugoročnu orijentaciju Anala na tematiziranje razvoja političke znanosti i njezinih poddisciplina. Osim toga Anali prate i redovite godišnje aktivnosti u sklopu međunarodne znanstvene suradnje članova HPD-a, među kojima su kongresi IPSA-e i godišnje konferencije CEPSA-e samo neki od primjera takve suradnje. Časopis objavljuje i radove iz srodnih disciplina, komunikologije, medijskih studija, sociologije, povijesti, ekonomije, prava, itd, ako se bave nekom politološki relevantnom temom. Na kraju, ali ne i najmanje važno, časopis donosi niz prikaza novoobjavljenih politoloških knjiga.

 

Anali objavljuju radove koji zadovoljavaju standarde relevantnosti i znanstvene izvrsnosti. Objavljuju se samo radovi koji su pozitivno ocjenjeni od dva recenzenta u dvostruko anonimnom recenzentskom postupku. Autorima se niti kod predaje rada niti za objavljivanje rada ne naplaćuju nikakvi troškovi. Sve troškove obrade teksta prije recenziranja, za vrijeme recenzentskog postupka te pri objavi i tiskanju rada snose izdavači. Anali razmatraju za objavljivanje samo članke koji nisu prethodno objavljeni (u cjelini ili djelomično, na hrvatskom ili bilo kojem drugom jeziku), te koji trenutno nisu u postupku razmatranja za objavljivanje u sklopu nekog drugog časopisa ili knjige. Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Radovi se zaprimaju isključivo putem OJS elektronskog sustava za uređivanje časopisa.

 

Anali Hrvatskog politološkog društva časopis su s otvorenim pristupom (open access journal). Sadržaj svih brojeva dostupan je u elektroničkoj verziji svim zainteresiranim čitateljima i institucijama bez naplate, te ga svi imaju pravo čitati, pohraniti, kopirati, prosljeđivati, pretraživati, koristiti poveznice na tekst te ga koristiti u sve druge svrhe sukladno zakonu i akademskim etičkim pravilima bez posebne suglasnosti izdavača ili autora. Autori članaka zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright. Anali prihvaćaju uvjete Creative Commons CC BY-NC-SA licence.

 

Članci objavljeni u Analima indeksiraju se u:

ERIH PLUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (European Science Foundation)

International Political Science Abstracts / Documentation Politique Internationale (IPSA)

Political Science Complete (EBSCOhost)

Scopus (Elsevier)

Social Science Premium Collection (ProQuest)

 

Članci objavljeni u Analima javno su dostupni u online bazi portala hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak (MZOŠ, Srce & HIDD), te u bazi Directory of Open Access Journals - DOAJ (Lund University Library).

 

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA/EDITOR-IN-CHIEF:

MIRJANA KASAPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb

 

IZVRŠNA UREDNICA/EXECUTICE EDITOR:

DANIELA ŠIRINIĆ, Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb

 

UREDNIŠTVO:

 • DANIEL BOCHSLER. University of Copenhagen
 • TIHOMIR CIPEK, Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb
 • KONRAD CLEWING, Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung/Institute for East and Southeast European Research, München
 • NENAD DIMITRIJEVIĆ, Central European University, Budapest
 • ZSOLT ENYEDI, Central European University, Budapest
 • DANICA FINK-HAFNER, Univerza v Ljubljani/University of Ljubljana
 • JOSIP GLAURDIĆ, Université du Luxembourg/University of Luxembourg
 • FLORIAN GROTZ, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg/Helmut-Schmidt University,Hamburg
 • ENES KULENOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb
 • DANIJELA LUCIĆ, Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb
 • ZDRAVKO PETAK, Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb
 • ANA PETEK, Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb
 • SABRINA PETRA RAMET, Norwegian University of Science and Technology
 • IVO ŽANIĆ, Sveučilište u Zagrebu/University of Zagreb

 

Adresa: Lepušićeva 6, 10000 Zagreb

E-mail: anali@fpzg.hr

ISSN: 1845-6707

e-ISSN: 1847-5299

DOI: 10.20901/an

UDK: 32(05)