Jezik | Language: HRV ENG
MALI LEVIJATAN

Studentski časopis Mali Levijatan svoje je prvo izdanje doživio 2006. godine kada su ga pokrenuli tadašnji studenti politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Časopis je omogućio studentima da javno objavljuju svoje stručne radove i eseje iz područja politologije, ali i drugih društvo-humanističkih znanstvenih polja. Nakon što je prvi broj dobio na svojoj važnosti, te je između ostalog bio i nominiran za Državnu nagradu za promicanje znanosti, uslijedila su i iduća dva broja objavljena 2008. i 2009. godine. Smjenom generacija došlo je do zatišja na radu oko časopisa te se časopis gasi i postaje dio arhivske građe. Postojalo je nekoliko inicijativa da se časopis ponovno pokrene bez puno uspjeha. Takva situacija se mijenja 2016. godine kada se u dogovoru između Uprave Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i nekolicine studenata raspisuje poziv za radove za četvrti svezak Malog Levijatana